REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI

Sevgili Gençler,

2010 Yılında kurulmuş olan Üniversitemiz İzmir’de yer almaktadır. Bilinen 8.500 yıllık tarihi ile kadim bir şehir olan İzmir, tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en cazip yerleşim birimlerinden biridir. Büyük şehir olarak hava, kara ve deniz ulaşımı başta olmak üzere, sakinlerine ihtiyaç duydukları hemen her imkânı hazırlayan İzmir, aynı zamanda diğer büyük kentlere oranla daha sakin bir yaşam imkânı sağlamaktadır.       

 

Kuruluşundan beri bulunduğu şehrin sağladığı avantajlardan da yararlanarak, araştırma, eğitim ve topluma hizmet alanlarında kısa zamanda önemli başarılara imza atmış olan üniversitemiz, orta ve uzun vadede sadece bulunduğu şehrin ve bölgenin değil, aynı zamanda Türkiye’nin ve Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir. 

 

Sağlık, Mühendislik, Sosyal Bilimler ve Sanat temel alanlarında faaliyet gösteren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksek Okulu, 3 Enstitü ve 20 Araştırma ve Uygulama Merkezini bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan 11 Fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu, sadece alanında uzman, genç ve dinamik akademik kadrosu ve teorik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü donanımlı derslikleriyle değil, aynı zamanda en gelişmiş teçhizatla donatılmış araştırma ve uygulama alt yapısı ile tercihleriniz için hazır bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz, öncelikle araştırma üniversitesi olarak bilimsel bilgi üretme, bilgiyi değere dönüştürmeye odaklanmış bulunmaktadır. Bu doğrultuda bilgiyi teknolojiye dönüştürme sürecinde sanayi ile işbirliğine önem veren ve İzmir’in en büyüklerinden biri olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile komşu olmanın avantajlarından yararlanan Üniversitemiz, öğrencilerimizin araştırma süreçlerine dâhil edilerek, edinecekleri teorik bilgi ile birlikte uygulamalarla kazanacakları pratik tecrübelerle mezun olmalarını, istihdam imkânlarını arttırmalarını önemsemektedir. İlgili sektörlerin ihtiyacı olan insan kaynakları dikkate alınarak hazırlanarak sürekli güncellenerek geliştirilen eğitim programlarımız, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimizce yürütülen çalışmalarla desteklenmekte, öğrencilerimiz mezun olmadan önce planlı bir biçimde mesleki uygulama süreçlerine dâhil edilmektedir. 

 

İyi bir araştırma alt yapısı ve değere dönüştürülen bilgi üretim potansiyeli ile birlikte eğitimde farklılaşma hedefi ve buna uygun stratejik planı olan bir üniversite anlayışıyla çalışıyoruz. Kaliteli ve akredite eğitim programları uygulamayı hedefleyen, şeffaf, hesap verebilir, rekabete açık bir üniversite kurguluyoruz. Bu doğrultuda ön lisans düzeyinde 5, lisans seviyesinde 36 eğitim programını sizler için geliştirmiş ve uygulamaya koymuş bulunuyoruz. Bütün programlarımızda eğitimden çok öğrenmeye odaklanan, kişiselleştirme üzerine inşa edilmiş, öğrenciyi merkeze alan, teknolojinin tüm imkânlarından faydalanan bir yaklaşımı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bölgesel ve küresel rekabet şartlarına uyumlu mezunlar verebilmek için bunun şart olduğuna inanıyoruz.  

 

Mezunları sadece kamu kurumları ya da özel sektörde atanmayı beklemeyen, girişimci kabiliyetleriyle istihdam imkânları yaratan bir üniversite olarak hareket ediyoruz.  Mezunlarının önemli bir kısmı iş bulmak için değil is kurmak ve aynı zamanda istihdam potansiyeli oluşturmak için çabalayan bir üniversite olarak anılmanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

 

Gelişmiş ülkelerin köklü üniversitelerinde olduğu gibi, üniversitemizin de mevcut kurgusunu güncelleyerek sürekli geliştirmek, bunun için de mükemmeliyetçi ve yenilikçi bir kültürü içselleştirerek yerleştirmek mecburiyetinde olduğunu biliyoruz.

 

Sevgili Gençler,

 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri güzel İzmir’de bulunan, alanlarında uzman, genç ve dinamik akademik kadrosuyla, son sistemlerle donatılmış eğitim, araştırma ve uygulama alt yapısına sahip olan Türk Yüksek Öğretim kurumlarının parlayan yıldızı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ailesine katılmaya davet etmenin mutluluk ve heyecanını yaşadığımızı bilmenizi istiyorum.  

 

 

Prof. Dr. Saffet KÖSE

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü

 ÜNİVERSİTEMİZDE NELER VAR

369
Uluslararası Öğrenci
78
Ülke ile Öğrenci Değişimi
460.100
Öğrencilerin kullanımına sunulan kitap
27.000
Öğrencilerin kullanımına sunulan dergi
35
Öğrencilerin kullanımına sunulan veritabanı
137
Bilimsel Labaratuvar
27
Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı


 

KAYIT İŞLEMLERİ

İKÇÜ KAYIT İŞLEMLERİ

2019-2020 Akademik Yılında üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilen kayıt süreleri içinde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. 

Kayıtlanmalar E-kayıt ve Şahsen Başvuru şeklinde yapılabilmektedir.

İlan tarihleri içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybetmektedirler.

Ön Kayıt işlemleriniz için duyurular sayfamızı takip etmenizi rica ederiz.

 

E-Kayıt: 19-21 Ağustos 2019

2019-2020 Eğitim- Öğretim döneminde Üniversitemize ÖSYS ile yerleşen ve sağlık raporu istenen bölümler dışındaki tüm öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik ortamda “E-Kayıt” işlemini yapabileceklerdir.

 

Şahsen Kayıt:

E-Kayıt yaptıramayan veya e-kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimizin ise 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Üniversitemize şahsen gelerek kayıt yaptırabilmek için kayıtta teslim edilecek tüm belge ve formların, doğru ve eksiksiz hazırlanması gereklidir.

 

Yeterlilik Sınavları:

Üniversitemizde yerleştirildiğiniz Programa ve Hazırlık okuma talebinize istinaden Dil yeterlilik sınavına girmeniz gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği Yabancı Diller Yüksekokulu, Arapça dil yeterliği ise İslami İlimler Fakültesi tarafından ölçülür.

İngilizce Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı (STS): 09 Eylül 2019

İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı (Celebi Proficiency Test-CPT): 11 Eylül 2019

Arapça Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı: 13 Eylül 2019

 

Muafiyet Sınavları:

Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, Lisans Programları’nın ilk iki yarıyılında bulunan serinin ilk derslerinin muafiyet sınavları yapılır. Türk Dili dersi ve Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi dersinin muafiyet sınavları 17 Eylül 2019, Temel Bilgi Teknolojileri dersi ve Akademik İngilizce dersinin muafiyet sınavları 18 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

 

Akademik Kayıt: 09- 13 Eylül 2019

Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan ve dil yeterliğini kanıtlayan öğrencilerin yerleştikleri programa, ilgili yarıyıl ve devam eden her yarıyıl için UBS üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi-Kayıtlanma işlemleri sayfasından ders kayıtlarını yaptırmaları gerekir.İLETİŞİM

Adres : Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık 35620 Çiğli İZMİR
E-Posta : halkla.iliskiler    ikcu.edu.tr
Telefon : +90(232) 329 35 35
Fax : +90(232) 386 08 88

SOSYAL MEDYA

İLETİŞİM FORMU